Gala Paruzji

Gala Paruzji

W roku 2015 po raz pierwszy odbyła się Gala Paruzji. Jest to wydarzenie, w czasie którego wręczamy statuetki "Warci Naśladowania". Otrzymują je osoby, które kreują aktywne postawy społeczne, uczestniczą w wolontariacie, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stanowią nieocenioną pomoc przy organizacji imprez lub sponsorują wydarzenia, które na stałe zagościły w kalendarzu gminnych imprez. Z całą pewnością odznaczone zostaną osoby pełne zapału, o wielkich sercach, wyróżniające się na tle innych uczestników. Warto nadmienić, że nie jest łatwo dokonać wyboru wśród sympatyków stowarzyszeń czy klubów, których niekiedy jest bardzo wielu. Aby nie poprzestać na wybranych osobach a innych zachęcić do wspólnej pracy, podobną Galę organizować będziemy corocznie.


Pomysł na zorganizowanie wspólnego spotkania, gdzie moglibyśmy odznaczyć osoby aktywnie współpracujące z organizacjami samorządowymi czy klubami sportowymi, powstał tuż po zbiórce publicznej dla Dominiki Foks. Jak się okazało, do naszej akcji przyłączyło się tak wielu wolontariuszy, entuzjastów, przyjaciół i znajomych, że sami byliśmy tym zaskoczeni. Od początku chcieliśmy tym osobom bardzo podziękować, akcja zakończyła się sukcesem i każdy miał w tym swój wkład. Doszliśmy jednak do wspólnego wniosku, że okres przedświąteczny jest świetną okazją do uroczystego spotkania w kameralnym gronie.

Jednocześnie od zawsze podejmowaliśmy próby aby zbliżyć się do innych organizacji pozarządowych, grup wolontariackich, organizować wspólne spotkania, wymieniać się doświadczeniami. Stąd zdecydowaliśmy się zaprosić do wspólnego udziału organizacje, które otrzymują regularną pomoc nie tylko ze strony wolontariuszy, ale również od sponsorów czy urzędu miasta, i chcą w podobny sposób złożyć podziękowanie.