Gala Paruzji 2015

11 grudnia 2015 r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyła się długo przez nas oczekiwana Gala Paruzji 2015. Serdecznie dziękujemy za liczną obecność m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników urzędu miasta, radnych, przyjaciół, znajomych i sympatyków Gali. Dziękujemy wszystkim, bez których organizacja tego wieczoru byłaby bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Są to z pewnością pracownicy Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, którzy udostępnili nam piękną salę, zapewnili nagłośnienie, stworzyli warunki do spotkania przy kawie i ciastkach. Dziękuję naszym przyjaciołom, bez ich zaangażowania trudno byłoby poradzić sobie logistycznie z całością.

Wręczyliśmy 24 statuetki zaprojektowane i wykonane przez lokalnych artystów - panią Martę Widajewicz-Nowakowską oraz jej męża Marka Nowakowskiego. Statuetka to odznaczenie o tytule „Warci Naśladowania”. Podstawa statuetki opatrzona jest cytatem wielkiego człowieka - Alberta Einsteina, który powiedział, że „tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Ktoś może powiedzieć – przecież to banał – bardzo możliwe, jednak naszym zdaniem słowa te istotnie wyczerpują to, co chcemy przekazać za pośrednictwem tego odznaczenia.

Formuła naszego spotkania zakłada, że każdego roku kapituła Gali Paruzji nominuje do odznaczenia osoby, które przez swoją postawę zasługują na szczególną uwagę i wielkie podziękowanie.

Gala Paruzji 2015
Gala Paruzji 2015
Gala Paruzji 2015
Gala Paruzji 2015
zobacz całą galerię z Gali 2015

W tym roku w skład kapituły Gali Paruzji był następujący:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom ŁAPA, przedstawiciel pani Agnieszka Mańczak
  2. Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”, przedstawiciel pan Ryszard Bronowicki
  3. Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu, którego opiekunem jest pan Michał Jarosz,
  4. Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – opiekunem jest pani Iwona Knop oraz pani Jolanta Adamczewska
  5. Stowarzyszenie Paruzja, przedstawicielem jest Anna Borowska.
  6. Każda z powyższych organizacji nominowała do odznaczenia „Warci Naśladowania” osoby, które kreują aktywne postawy społeczne, uczestniczą w wolontariacie, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stanowią nieocenioną pomoc przy organizacji imprez lub sponsorują wydarzenia, które na stałe zagościły w kalendarzu gminnych imprez.

Z całą pewnością odznaczone zostały osoby pełne zapału, o wielkich sercach, wyróżniające się na tle innych. Nie wręczaliśmy statuetek fundamentom i głównym filarom życia gminy. Nie wręczaliśmy ich również członkom stowarzyszeń, motorom lokalnych zmian. Chcieliśmy natomiast odznaczyć osoby, które w swojej skromności nie są eksponowane na pierwszym planie, to dla nich dedykowane były przygotowane statuetki.


Z rąk Michała Jarosza, opiekuna Szkolnego Koła Caritas statuetki otrzymały Daria Bernad oraz Klaudia Felińska. Obie uczennice w obecnym roku szkolnym zdają maturę, są uczennicami klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, tzw. prawniczej. Wśród działań prowadzonych w tym roku przez Koło Caritas była zbiórka włóczki - wełny, która potem zostały przekazane Akcji Katolickiej przy parafii Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, rozprowadzanie czekoladowych baranków przed Wielkanocą, rozprowadzanie czekoladowych mikołajów i wieńców adwentowych przed Bożym Narodzeniem, przy współpracy z samorządem uczniowskim przygotowanie paczek dla najuboższych uczniów. Obecnie w kole znajduje się ok 20 uczniów.


Wśród odznaczonych znalazły się również wolontariuszki Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, prowadzonego przez Iwonę Knop oraz Jolantę Adamczewską. Są to uczennice: Sylwia Grocholewska, Weronika Nyga, Dominika Tomińska, Daria Rusiniak, Ania Bąbelek oraz Kinga Prętka.

Wartym uwagi działaniem jest tworzony przez nie Motyli Wolontariat. Motywem motylego wolontariatu są „małe rzeczy” przynoszące dużo zmian. Powstał on z inspiracji wolontariatem przy poznańskim Hospicjum Palium, gdzie głównym koordynatorem jest pani Barbara Grochal. Wolontariusze aktywnie wspierają szlachetną paczkę, brali udział w organizacji Dnia Wrażliwości. Od lat wspierają Dom Dziennego Pobytu przy Domu Opieki Społecznej, współpracują ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Organizują wraz z przedszkolami czytanie bajek, zbieranie datków, tworzą prace plastyczne na kiermasze, organizują mikołajki pod hasłem „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, biorą udział zarówno w akcjach lokalnych jak i ogólnopolskich. Nowi wolontariusze pozyskiwani są przez kampanię zachęcającą do udziału w szkolnym wolontariacie. Ważną kwestią jest fakt, że wolontariusze bardzo często sami są osobami potrzebującymi pomocy, takimi, którzy mają ciężką sytuację rodzinną, jest im o wiele trudniej a jednak potrafią dać z siebie wszystko dla innego człowieka.


Kolejne statuetki powędrowały do wolontariuszy nominowanych przez Stowarzyszenie Paruzja, którzy przyczynili się do sukcesu zbiórki publicznej dla Dominiki Foks. Byli to Patrycja Foks, Marcin Andrzejczak oraz Szymon Kucz. Patrycji udało się zebrać rekordową sumę w czasie akcji, Marcin Andrzejczak zorganizował wspaniały festyn charytatywny w Posadowie, natomiast Szymon Kucz zachęcił wielu przedsiębiorców do dokonania darowizny na rzecz zakupu koncentratora tlenu dla Dominiki.

Wśród wolontariuszy, których pomoc była nieoceniona warto również wymienić Karolinę Nowak, Barbarę Norek-Werner z rodziną, Kingę Gołek, Joannę Uramowską, Kingę Owczarzak, Sylwię Liberkowską-Lange, Rafała Putza, Michalinę Kałuską, Paulinę Krawczyńską, Joannę Łukę, Sylwię Kupiec, Szymona Koniecznego i wielu, wielu innych znajomych, przyjaciół i sympatyków rodziny państwa Foksów. Statuetkę "Warci naśladowania" otrzymała również Halina Kurcewicz, właściciel przedsiębiorstwa Kurcewicz, która wsparła akcję bezpłatnym wydrukowaniem znacznej ilości plakatów i ulotek informacyjnych.


Wśród osób wyróżnionych przez Nowotomyski Klub Biegacza "Chyży" znaleźli się państwo Krystyna i Kazimierz Konieczny oraz państwo Stanisław i Danuta Nyga. Wymienione osoby od samego początku istnienia klubu Chyży wspierają swoimi działaniami i swoją pracą wszystkie imprezy - są to m. in. Chyża 10, Latający Olęder oraz GWINT. Są zawsze i na każde wezwanie, obsługują biuro zawodów, są niezastąpieni w swojej roli.

Ostatnią statuetkę wręczono Aleksandrze Funce, której działalność dokumentacyjno-fotograficzna jest nie do przecenienia. Niemal na każdej imprezie biegowej w kraju czy za granicą, w czasie przygotowań, gdzie dokumentuje się przebieg trasy, pani Aleksandra Funka jest obecna jako dokumentalista i popularyzatorka biegów.


Statuetki otrzymały również wolontariuszki Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom ŁAPA, które nigdy nie odmawiają pomocy, często w święta, w czasie wolnym, pomagają i prześcigają się w staraniach, aby zwierzaki mogły trafić do najlepszych domów. Poświęcają swój czas i pełnym sercem angażują się w działania stowarzyszenia. Są to panie Ewa Haładuda, Magdalena Michalszczak, Lucyna Knop oraz Martyna Borowiak. Odznaczenia trafiły także do sponsorów, którzy pomagają stowarzyszeniu i wspierają je zarówno finansowo jak i rzeczowo. W imieniu stowarzyszenia wyróżnienie odebrał Maciej Kostecki - firma NET-24h oraz dystrybutor karmy firma Viola.


Ostatnią statuetkę tego wieczoru otrzymała Marta Widajewicz-Nowakowska, która swoimi działaniami wspiera najuboższe rodziny w obszarach wiejskich. Jest to działanie zasługujące na szczególną uwagę, bowiem czas i nakłady finansowe poświęcone drugiemu człowiekowi są w skutkach najcenniejsze.

Wszystkim nominowanym zadedykowany został krótki koncert, podczas którego wystąpiła Katarzyna Sukiennicka z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu. Po występie każdy miał okazję uścisnąć dłoń i pogratulować wyróżnionym osobom przy kawie i ciastkach.