Misja i cele Stowarzyszenia Paruzja

Od zawsze otaczaliśmy się planami rozwiązywania problemów związanych z trudną sytuacją życiową oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Szczególnym zainteresowaniem darzymy dzieci, jako łatwe ofiary przemocy, stalkingu i niezrozumienia. Dążymy do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miast i wsi.

Chcemy być inicjatorami pomocy społecznej oraz pragniemy wspierać współpracę z rodzinami znajdującymi się w trudnych warunkach.

W naszych planach nigdy nie zabraknie miejsca na promocję i organizację wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Będziemy krzewić ideę pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. Wierzymy, że wychowywanie w duchu patriotyzmu oddaje poczucie przynależności do wielkiego narodu oraz ułatwia identyfikowanie się z nim, znajomość historii pozwala na lepsze rozumienie czasów obecnych.

Dla realizacji naszych celów zdecydowaliśmy się na wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych oraz Internetu. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy i oferujących pomoc.

Dlaczego Paruzja?

Słowo "paruzja" pochodzi z języka greckiego, παρουσία - znaczy obecność, przyjście, pojawienie się. Według Nowego Testamentu "paruzja" oznacza zapowiadany przez prorokow powrót, ponowne przyjście Chrystusa na ziemię, ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. W filozofii zagadnienie Paruzji zajmuje szczególnie eksponowane miejsce w poglądach P. Teilharda de Chardin, który twierdził, że Paruzja jest momentem obiektywnie koniecznym w procesie ewolucyjnego rozwoju ludzkości. Ponieważ jesteśmy apolityczni, nautralni światopoglądowo i nie opowiadamy się otwarcie za żadną z religii, to definicję "Paruzji" każdy może interpretować inaczej, ważne by łączył nas słuszny cel, system moralny i etyczny.

wierzysz? nie wierzysz? wątpisz? szukasz?

zatem nasze Stowarzyszenie jest idealnym miejscem dla Ciebie