Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że wielu naszych członków bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka, organizowanym przez stowarzyszenie Wiosna z Krakowa.

Angażujemy się nie tylko jako wolontariusze, ale rówieniż jako organizatory mądrej pomocy dla najuboższych rodzin w rejonie Nowy Tomyśl.

Szlachetna Paczka

W ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze docierają z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności do rodzin wielodzietnych, samodzielnych rodziców, osób starszych i samotnych, z niepełnosprawnością, rodzin, których dotknęło nieszczęście lub niezawiniona bieda.

Szlachetna Paczka

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Głównym założeniem Paczki jest więc idea przekazywania bezpośredniej, mądrej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.