Zakupy dla seniora

Idea projektu jest dość oczywista. Częstokroć dochodzi do sytuacji, że osoby starsze lub chore nie są w stanie samodzielnie zadbać o codzienne zakupy. Wymienieni godzą sie na rzadsze wizyty w sklepach lub uzależniają sie od pomocy z zewnątrz (rodzina, sąsiedzi).

Zakupy dla seniora

Postanowiliśmy stworzyć bazę danych oraz platformę koordynującą, umożliwiającą nawiązanie współpracy osób gotowych zrobić zakupy i dostarczyć je pod wskazany adres z osobami potrzebującymi. Możliwa jest również pomoc tylko w przyniesieniu zakupów, ewentualnie towarzyszenie seniorowi w ich realizacji.

Nawet tak banalna czynność jak pomoc w zakupach pomaga w integracji społeczności nowotomyskiej, poznajemy naszych sąsiadów, osoby, od których fizycznie dzielą nas metry a mentalnie czasem lata świetlne. Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy stanowi idealną sytuację do nawiązania ciekawej pogawędki, wysłuchania historii z przeszłości czy wymiany wzajemnych doświadczeń.

Koordynatorzy dostępni są wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.