Projekty

Realizowane przez nas pomysły i projekty podzielone zostały na 3 kategorie. Wszystkie akcje związane ze współpracą z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, akcje bezterminowe realizowane z wykorzystaniem mediów i Internetu, akcje, których powodzenie nie zależy od ilości koordynatorów i członków biorących bezpośredni udział, przypisane zostały do kategorii projekty ogólnopolskie.

Projekty realizowane lokalnie w obszarze działalności Stowarzyszenia tj. w Nowym Tomyślu i okolicach przypisane zostały do kategorii projekty lokalne. Działalność projektów lokalnych może być w przyszłości rozszerzona na inne miejscowości, jeżeli odpowiednio utworzone zostaną oddziały Stowarzyszenia.

Ostatnią kategorią są projekty internetowe. Pod wspólną nazwą znajdują się tu akcje związane z podwyższaniem świadomości i bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Do kategorii tej przypisane są nie tylko działania związane z aplikacjami internetowymi, ale również szkolenia i akcje edukacyjno-informacyjne prowadzone w formie bezpłatnych wykładów.