Projekty ogólnopolskie

Projekty ogólnopolskie to zestaw akcji bezterminowych o zasięgu ogólnopolskim. Tego typu projekty nie są w żaden sposób limitowane. Dla silniejszego oddziaływania podpieramy się działaniami w Internecie i staramy się nawiązać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Będzie nam bardzo miło, jeżeli znajdą się fundacje lub stowarzyszenia, które uznają, że warto podjąć temat i upowszechnić go w innych kręgach.

Uznaliśmy, że wiele naszych planów jest na tyle uniwersalnych, że nie ma sensu budować sztucznych barier i ograniczeń. Są to akcje i zdarzenia, które mogą być podjęte w dowolnym momencie dlatego będziemy prowadzić je od dziś aż do odwołania. Zarówno zasięg jak i skala podejmowanych działań zależy wyłącznie od ilości koordynatorów zaangażowanych w projekt.