Projekty internetowe

Pod wspólną nazwą znajdują się tu akcje związane z podwyższaniem świadomości i bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Do kategorii tej przypisane są nie tylko działania związane z aplikacjami internetowymi, ale również szkolenia i akcje edukacyjno-informacyjne prowadzone w formie bezpłatnych wykładów.

Postanowiliśmy skupić się na rozwoju dwóch typów rozwiązań, które mają ułatwić filtrowanie treści erotycznych, pornograficznych i potencjalnie niebezpiecznych. Pierwszym rozwiązaniem jest przezroczyste PROXY wyposażone w silny filtr treści, możliwe do stosowania lokalnego lub przez zdalny serwer.

Drugie rozwiązanie to zestaw wtyczek do wszystkich najpopularniejszych przeglądarek. Wtyczki bazują na identycznej liście blokowania jak PROXY, przez co można używać ich zamiennie.

Osobnym projektem jest budowanie bazy danych filtrów. Bazujemy na selekcjonowanych ogólnodostępnych listach bezpieczeństwa oraz własnych wpisach.